Szkolenie “Arlon’s Preferred Fleet Installer”

Szkolenie „Arlon’s Preferred Installer” stworzono z myślą o nauczaniu aplikatorów najlepszych technik stosowanych w oklejaniu pojazdów. Jego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających przy aplikacji folii na najbardziej skomplikowanych elementach. Szkolenie „Arlon’s Preferred Fleet Installer” jest połączeniem technicznej wiedzy o produktach z globalnym doświadczeniem w tworzeniu najlepszych technik aplikacyjnych. Żeby uzyskać tytuł „Arlon’s Preferred Fleet Installer” trzeba zdać praktyczny egazmin.

3 Poziomy akredytacji:

Level 1 – Powierzchnie płaskie i lekko zakrzywione 
Level 2 – Powierzchnie płaskie i złożone
Level 3 – Restyling

W kolejnym odcinku Road to Wrap zespół EMEA Tech Team przedstawia, jak wygląda egzamin pisemny i praktyczny, aby otrzymać certyfikat Arlon (napisy dostępne w języku polskim):

Partnerstwa:

Firma instalatora może ubiegać się o status Srebrnego, Złotego lub Platynowego Partnera. Firmy, którym przyznany zostanie status Partnera, mają prawo do korzystania z rozszerzonej gwarancji Arlon - Fleet Warranty. O status partnerski może ubiegać się każdy sklep, w którym co najmniej dwóch instalatorów przeszło program Arlon Preferred Fleet Installer Program, w zależności od historii zakupów w ostatnim roku kalendarzowym.

Arlon's Certified Installer :


Arlon WRAP Guide

The WRAP guide is designed to be the reminder for installers on the best practices for fleet and commercial vehicle wrapping.

View WRAP Guide

Training Videos

This page combines our technical knowledge of our products to help you increase productivity with Arlon films.

Watch Training Videos