W Arlonie, zrównoważony rozwój to więcej niż tylko modne słowo – jest to jedna z naszych wiodących zasad. Ponad 50 lat temu zaczęliśmy łączyć innowację z odpowiedzialnością za środowisko, zaczynając w Kalifornii i rozszerzając działalność na całym świecie. Dziś to zaangażowanie kieruje każdą naszą decyzją.

Interesują Cię nasze wysiłki związane z zrównoważonym rozwojem?

Pobierz naszą broszurę, aby zapoznać się z naszymi inicjatywami, osiągnięciami oraz celami na przyszłość.

POBIERZ BROSZURĘ
arlon

Produkcja folii wylewanej, Odpowiedzialny sposób

Pionierzy zmian: Ścieżka Zrównoważonego Rozwoju Arlon

Od początku naszego istnienia in 1958, Arlon przoduje w praktykach zrównoważonej produkcji, wyznaczając branżowe standardy i przesuwając granice. Od wczesnych inicjatyw, takich jak usuwanie metali ciężkich, po najnowsze kamienie milowe, takie jak wprowadzenie wolnych od ftalanów produktów, nasza podróż odzwierciedla zaangażowanie w innowacje, odpowiedzialność i ciągłe doskonalenie

Arlon usunął metale ciężkie, takie jak kadm i ołów, że wszystkich formuł wylewania

Faza początkowa odzyskiwania energii z LZO do użycia w produkcji, prowadzącą do 45% zużycia energii na liniach powlekających pochodzącego z wewnętrznego procesu odzyskiwania LZO, co daje odpowiednią redukcję zużycia gazu ziemnego.

Recykling rozpuszczalnika czyszczącego do ponownego wykorzystania (odzysk rozpuszczalnika)

Użycie klejów o większej zawartości części stałych w celu zmniejszenia emisji LZO.

Poprawa odzyskiwania energii z wewnętrznych LZO na liniach powlekania i wylewania.

Recykling różnych materiałów na poziomie całej firmy – gilzy, opakowania, tektura.

Nasze zakłady produkcyjne korzystają z oświetlenia sterowanego ruchem, co pozwala zmniejszyć zużycie energii.

5 najczęściej używanych klejów w Arlonie zostało przekształcone na kleje o większej zawartości części stałych w celu zmniejszenia emisji LZO.

Zwiększenie odzysku energii z wewnętrznych linii wylewania i powlekania wyposażonych w nowy utleniacz.

Usunięcie Ftalanowych plastystyfikatorów, wszystkie produktu kalandrowane i wylewane są wolne od ftalanów

W Arlonie nie używa się papierowych podkładek silikonowych na bazie cyny.

arlon

Budowanie Lepszego Świata:

Zaangażowanie Arlona w Odpowiedzialność Społeczną

W Arlon, nasi pracownicy są najcenniejszym aktywem. Dlatego stworzyliśmy miejsce pracy, w którym uczciwość, odpowiedzialność i doskonałość nie są tylko słowami. Dzięki inicjatywom takim jak stanie się certyfikowaną firmą Great Place to Work i priorytetowaniu dobrego samopoczucia pracowników, nie tworzymy tylko produktów, tworzymy społeczność.

Ochrona Naszej Planety:

Inicjatywy Środowiskowe Arlonu

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój wykracza poza słowa, przechodząc do konkretnej działalności, która ma znaczenie. Od redukcji odpadów poprzez innowacyjne programy recyklingowe po oszczędzanie energii dzięki najnowocześniejszemu wyposażeniu, każdy krok, który podejmujemy, jest krokiem w kierunku bardziej zielonej przyszłości. Dzięki naszej linii produktów Vital na czele, udowadniamy, że zrównoważony rozwój i innowacja idą w parze.

Zobowiązanie Arlona do Doskonałości.

Utrzymując rygorystyczne certyfikaty, takie jak ISO 9001:2015 i ISO 140001:2015, Arlon ustala standardy jakości i zrównoważonego rozwoju w naszej branży. Ale nie kończymy na tym. Aktywnie uczestnicząc w inicjatywach współpracy, takich jak SAISAG i VinylPlus, wprowadzamy zmiany, kształtujemy przyszłość i dowodzimy, że razem możemy zmienić świat.

arlon